Behandlingsrekommendationer vid ARDS

“Scandinavian clinical practice guideline on fluid and drug therapy in adults with acute respiratory distress syndrome” är en SSAI-guideline från 2016 sammanställd enligt GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)-metodiken.

Dokumentet konstaterar ett knapphändigt kunskapsläge kring vad som potentiellt kan gagna och/eller skada ARDS-patienter.

För två av sju undersökta ARDS-behandlingsstrategier utfärdas behandlingsrekommendation; dels tidig muskelrelaxering vid svår ARDS och dels vätskerestriktion vid ARDS.

Primär ARDS-behandling med kortikosteroider, beta-2-stimulerare, statiner, iNO och prostacyklininhalation rekommenderas inte.

LÄNK
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aas.12713/epdf