Behandlingsrekommendationer vid ARDS

ARDS är en global utmaning och välbekant för alla som arbetar med intensivvård.

ESICM arbetar med nya riktlinjer: Consensus on ARDS: updated definition, phenotypes, and management strategies men de finns ännu (jan 2023) inte publicerade.

SSAI har riktlinjer för vätske- och läkemedelsbehandling från  2016: “Scandinavian clinical practice guideline on fluid and drug therapy in adults with acute respiratory distress syndrome”. De är sammanställda och värderade enligt GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)-metodiken.

Dokumentet konstaterar ett fortsatt knapphändigt kunskapsläge kring vad som potentiellt kan gagna och/eller skada vuxna ARDS-patienter, med quality of evidence från moderate till very low.

Några starka rekommendationer (strong recommendations) utfärdas ändock: avstå från rutinmässig primär behandling med kortikosteroider, beta-2-stimulerare, statiner, iNO och prostacyklininhalation.

Därtill utfärgas några svagare rekommendationer (weak recommendation): tidig muskelrelaxering vid svår ARDS och vätskerestriktion vid ARDS.

SSAI clinical practice guidelines on fluid and drug therapy in adults with acute respiratory distress syndrome