Intensivvård av organdonator

Detta expertutlåtande som togs fram  2015 och 2016 är idag kapitel 4 i nationella donationspärmen. Det togs fram av en stor samling regionala donationsansvariga läkare i Sverige och förankrades bland DAL/DAS och Svenska intensivvårdssällskapet. SFAIs hemsida har tjänat som plattform för spridning av dokumentet

Dokumentet är under uppdatering av Nationella expertgruppen för organ- och vävnadsdonation som består av Sveriges regionalt ansvariga DAL och DAS. Ny version väntas under 2023. Nuvarande dokument är inte uppdaterat utifrån ny lagstiftning omfattande DBD och DCD och måste läsas med denna vetskap. Däremot kan den rent medicinska delen med råd om organbevarande behandling användas.

När ny version av KAP 4 i den nationella donationspärmen för DBD finns kommer denna riktlinje att tas bort.
Framöver hänvisas till de nationella donationspärmarna för DBD och DCD  Donationspärmar – Vävnadsrådet (vavnad.se)