Vasopressorval vid akut cirkulationssvikt

“Scandinavian SSAI clinical practice guideline on choice of first-line vasopressor for patients with acute circulatory failure” är en SSAI-guideline enligt GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)-metodiken. Riktlinjen innehåller evidensbaserad rekommendation vid olika typer av chock. För septisk-, kardiogen och hypovolem chock rekommenderas noradrenalin som förstahandsbehandling hos kritiskt sjuka vuxna med cirkulationssvikt och vasopressorbehov.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aas.12780/epdf