Trakeotomi och trakeostomivård

Varje år utförs i Sverige cirka 2 000 trakeotomier i syfte att säkerställa luftväg vid högt andningshinder eller bidra vid långvarig andningsinsufficiens. Majoriteten utförs komplikationsfritt men dessvärre inträffar årligen ett antal incidenter med allvarlig utgång, beroende på bristfällig värdering av risker vid ingrepp och/eller i eftervård. Flera specialiteter och personalkategorier är involverade i omhändertagandet av den trakeostomerade patienten. Företrädare för Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud och Halskirurgi (SFOHH) och Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) har tillsammans identifierat risker och problem som kan uppstå vid trakeotomi och i vård av trakeostomerade patienter. I syfte att förbättra säkerhet har SFOHH och SFAI gemensamt inventerat kunskapsläget och tagit fram rekommendationer tillämpbara i sjukvård och utbildning. Projektet har fått finansiellt och administrativt stöd från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf).

Rekommendationer kan nås på https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/nationella-rekommendationer-for-trakeotomi/rekommendationer-och-rad