SFAI:s Operations- och Intensivvårdsstipendium 2024 går till Jonathan Grip

Stockholm, 240321. SFAI:s nyinstiftade årliga stipendium går för första gången till Jonathan Grip, specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, för sitt projekt som handlar om aminosyraersättning till intensivvårdspatienter med kontinuerlig dialys.

Malin Jonsson Fagerlund, akademisk ledamot i SFAI:s styrelse, kunde idag med glädje berätta för SFAI:s möte för chefer och ledare, att årets stipendium går till Jonathan Grip. Efter utlysning vid SFAI:s årsmöte i september sökte nio nyligen disputerade kollegor. Samtliga ansökningar var relevanta och hade kunnat erhålla stipendiet på 50 tkr. SFAI:s akademiska delförening, SFAI-UF bistod med en bedömningskommitté som poängsatt ansökningarna enligt en förbestämd skala.

Vi gratulerar Jonathan och önskar honom lycka till med hans fortsatta forskning, och uppmuntrar de övriga sökande att bevaka utlysning av nästa årets stipendium vid SFAI:s årsmöte i Helsingborg den 19 september!

SFAI:s Operations- och Intensivvårdsfond tar emot gåvor från allmänheten, våra medlemmar och privata aktörer. I år finansierades stipendiet enbart av medlemsföreningen SFAI. Information om fonden inklusive hur man kan bidra finns på www.sfai.se/fond

SFAI:s styrelse