Publicera ditt vetenskapliga ST-arbete

SFAI och KVAST vill uppmana alla duktiga ST-läkare att publicera sina Vetenskapliga arbeten i SFAI-tidningen och på KVASTs hemsida. Så, för att just ditt Vetenskapliga arbete ska få den uppmärksamhet det förtjänar, vill vi att du skickar in ditt godkända vetenskapliga ST-arbete till kvast@sfai.se för publicering.

World Federation of Intensive and Critical Care Annual Report 2019

On behalf of the WFICC Council1, the Executive Committee presents our Annual Report to our member societies and federations. The current Council was inaugurated in Melbourne, Australia in October 2019 and so this report outlines accomplishments by Council members who served from 2017 to 2019. We express our appreciation to John Myburgh, Arzu Topeli, Djillali Annane, Lluis Blanch, Masaji Nishimura and Álvaro Rea-Néto who each completed their period in office this year. This is the second Annual Report to be published by the World Federation and is consistent with the commitment we made in 2018 to publish a formal review of our activities each year. This formed part of Council’s determination to ensure our organisation is fit-for-purpose, modern, transparent and responsive and keeping you better informed about what we do and how we do it.

WFSA Anaesthesia Matters Newsletter: December 2019

President’s Note

When reflecting on the work of WFSA and its members in 2019 I am incredibly optimistic for the continued strengthening of anaesthesia and perioperative care worldwide. By the end of 2019, over 5000 anaesthesia providers from 43 countries will have graduated from Safer Anaesthesia From Education (SAFE) training. On the policy stage, we continued to work with the WHO to place anaesthesia at the core of universal health coverage. This message was taken up by The Lancet’s Richard Horton in his address at this year’s World Health Assembly.

Kunskapsutbyte med Zanzibar

Life Support Foundation, en insamlingsstiftelse startad av anestesiologer på Karolinska Sjukhuset, ställer sig nu bakom ett nystartat läkardrivet projekt på Zanzibar kallat ZEP, Zanzibar Endorsed Project. Syftet med ZEP, vars initiativtagare är narkosläkare på Danderyds Sjukhus, är ett bilateralt kunskapsutbyte där ZEP hjälper till att skicka narkosläkare till Zanzibar för att implementera strukturerade och patientsäkra anestesirutiner. Tanken är att man arbetar parallellt med de lokala anestesikollegorna och förhoppningsvis kommer därifrån med erfarenheter från akuta situationer som aldrig eller mycket mer sällan förekommer i Sverige. Erfarenheter som inte sällan tvingat fram konstruktivt tänkande och nya problemlösningar, en tillspetsad klinisk blick och ökad tillit till sin intuition, då resurserna på sjukhuset på Zanzibar är mycket begränsade.

Förhoppningen är att kunna skicka ner specialister men också göra det möjligt för ST- läkare att randa sig i ”u-landsanestesi” med ryggsäckspengar från sin hemmaklinik. Är du intresserad av vårt arbete och kan tänka dig att bidra till en bestående förbättring? Skicka gärna ett mail till zep@lifesupportfoundation.org och följ gärna projektet på Instagram under kontot ”zanzibarep”. Swisha gärna ett bidrag till Life Support Foundation, nr 1234 610 804, om du delar tron på att kunskapsökning kan rädda liv. Märk ditt bidrag med ZEP.

Register today for the 2019 Focus Meeting on Perioperative Medicine, Mother and Child

Join us in Rome this October 15-16 and take your practice to the next level!

Attend the meeting with top speakers from around the world to discuss and provide best practices, how-to’s and innovative ideas in the fields of obstetric and paediatric anaesthesia.

From routine care to extreme and challenging situations, the 2019 Focus Meeting will cover the most relevant part of obstetric and paediatric anaesthesia care, with the unique opportunity to debate with renowned experts in these fields. High fidelity and procedural workshops will also run in parallel sessions, giving attendees the opportunity to practice on real challenging cases and improve their skills on specific procedures.

https://www.esafocusmeeting2019.org/

SFAIs Pedagogiska pris 2019 tilldelas Anne-Gro Egeberg

SFAIs Pedagogiska pris har delats ut för första gången under SFAI-veckan i Göteborg! Det tilldelades Anne-Gro Egeberg, överläkare och läkarchef vid Örebro Universitetssjukhus. Anne-Gro har som AT-och ST-studierektor i Örebro, ordförande i KVAST och SPUR-inspektör varit drivande för att skapa den moderna målinriktade specialistutbildning inom anestesi och intensivvård som utvecklats under de senaste två decennierna. Som konkreta exempel på Anne-Gros insatser kan nämnas framtagandet av den första moderna Utbildningsboken med tydliga delmål och verktyg för bedömningar och återkoppling, hon har också varit kursledare för en mycket uppskattad handledarutbildning under ett tiotal år.
 
Grattis Anne-Gro och tack för din insats!

Nationellt programområde för perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Den 13/ 9 togs beslutet att inrätta ett nationellt programområde för perioperativ vård, intensivvård och transplantation, vilket SFAI har arbetat för under en längre tid.

I uppdragsbeskrivningen står bl.a. följande:
“Programområdet förväntas inom den sammanhållna strukturen för kunskapsstyrning ha huvudansvaret för ett kunskapsområde som bland annat omfattar perioperativ vård, intensivvård och transplantation. Även frågor kring donation ingår i uppdraget.

Programområdet ska verka för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Nationella programområden arbetar på uppdrag av Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS).

För att belysa alla delar inom programområdets uppdrag ska ledamöterna hämtas från olika specialiteter och olika professioner. Uppdraget för programområdet är specialitetsövergripande och kräver nära samverkan med andra programområden och samverkansgrupper.”

Detta nya NPO kommer som ytterligare uppdrag leda arbetet i sex regionala programområden (RPO) i Sverige, som därmed också behöver bildas skyndsamt. Hittills finns RPO för perioperativ vård och intensivvård bara för Region Stockholm- Gotland.