Förtydligande angående Sidoplacering inom anestesi och intensivvård

Till dem det berör,

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård vill med denna skrivelse förtydliga de färdigheter och den kunskapsnivå som anses möjlig och inte möjlig att uppnå vid sidoutbildning inom vår specialitet.

I SFAIs riktlinje för Sidoplacering inom Anestesi och Intensivvård anges kunskaper och kunskapsnivåer som anses rimliga att uppnå vid sidoplacering inom vår specialitet, oavsett vilken specialitet som den sidoplacerade ST-läkaren tillhör.

De kunskaper och färdigheter som anses möjliga att uppnå vid en sidoplacering, såsom ”Att kunna identifiera tecken till ofri luftväg samt ha kunskap om de manövrar och hjälpmedel som finns för att upprätthålla fri luftväg”, innebär inte färdigheter eller tillräcklig praktisk kunskap för mer avancerad luftvägshantering, såsom intubation.

De möjligheter som ges till färdighetsträning, avseende praktisk luftvägshantering, under en sidoplacering är vanligtvis få och utförs på väsentligen friska vuxna patienter. Det ges sällan, eller inte alls, möjligheter till färdighetsträning, avseende luftvägshantering, påvuxna patienter med komplicerande svår sjukdom, svikt av vitala funktioner, icke fastande patienter, patienter med svår luftväg eller med skador i huvud-hals, det ges heller inte tillfällen för färdighetsträning på barn eller gravida.

Således kan kunskap uppnås, vid sidoplacering inom Anestesi och Intensivvård, för att identifiera ”en ofri luftväg” men en sidoplacering anses intege tillräcklig färdighetsträning, och därmed kunskap, för luftvägshantering vid akut omhändertagande av patienter intrahospitalt, än mindre vid akut omhändertagande prehospitalt.

Detsamma gäller ”Kunskap om PVK-sättning”, som anses möjlig att uppnå men den praktiska kunskap eller färdighetsträning som ges, vid sidoplacering inom Anestesi och Intensivvård, anses intetillräcklig för att säkert etablera en venös infart vid akut omhändertagande av vuxna eller barn med svikt av vitala funktioner, trauma eller hypotermi.

Att ST-läkare, under en sidoplacering, skulle kunna uppnå kunskapsnivån Värdera/Analysera/”Att behärska”, inom anestesispecifika färdigheter, anses således orimligt.  I Sverige anses de endast möjliga att uppnå vid Specialiseringstjänstgöring inom Anestesi-och Intensivvård.

 

Möjligheter till färdighetsträning, vid sidoplacering, varierar naturligtvis mellan kliniker och sjukhus samt beror av sidoplaceringens längd men oavsett så ges färdighetsträning under en begränsad period och alla färdigheter och kunskap kräver regelbundet återkommande träning för att upprätthållas och därmed utövas.

Denna skrivelse vänder sig till ansvariga för verksamheter som bedriver vård, i behov av anestesispecifika färdigheter och kunskap, och som ytterst ansvarar för att det finns tillräckliga resurser och adekvat kompetens för att bedriva vård på ett patientsäkert sätt.

För SFAI,
Maja Ewert
Ledamot SFAI styrelse
Ordförande i KVAST (Kvalitetssäkring av ST-utbildning)