Anders Enskog 2020 års mottagare av SFAI:s pedagogiska pris

2020 skulle SFAI:s andra pedagogiska pristagare fått ära och berömmelse på SFAI-mötet i Uppsala. Av kända orsaker blev mötet inte av, men en pristagare är utsedd, och äran, berömmelsen, diplom och en ekonomisk summa är hans! KVAST hoppas kunna fira honom på SFAI-mötet i Örebro 2021! Det är viktigt att lyfta pedagogiska frågor även i tider av andra stora problem. Nomineringar till det pedagogiska priset skickas till KVAST under våren, med deadline i april. KVAST utser därefter pristagaren.
Glädjande nog fanns det många mycket goda nomineringar detta år, vilket bäddar för god undervisningskvalitet i landet, och många framtida pristagare.

Vi vill varmt gratulera Anders Enskog till ett mycket välförtjänt pris! Anders Enskog är överläkare på Sahlgrenska Sjukhuset och Sektionschef för Kvalitet och utveckling. Han är tidigare studierektor på Sahlgrenska och ansvarig för regional utbildning i anestesi och intensivvård. Han har bedrivit ett mångårigt arbete med ST-utbildning på nationell nivå och är en pionjär vad gäller regional ST-utbildning (ST-väst), vilket inspirerat andra i landet.

Motiveringen som skickades in till KVAST löd: ”Anders Enskog har under många år arbetat för utveckling av ST-läkarutbildningen på lokal, regional och nationell nivå. Med ett personligt engagemang utöver det tjänsten kräver visar han ett stort intresse för såväl den enskilda ST-läkarens framsteg som att ST-utbildningen i sin helhet håller en god kvalitet. Anders Enskog har genom både sina kliniska såväl som sina organisatoriska förmågor excellerat i att hitta balansen mellan trygg och utmanande handledning.”