SFAI:s pedagogiska pristagare 2022 – Bijan Darvish

I mycket hård konkurrens från flera andra välmeriterade aspiranter delades 2022 års pedagogiska pris ut till Bijan Darvish.

Bijan Darvish är utbildningschef Läkare vid Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, med det yttersta ansvaret för ca 80 ST-läkare samt studierektorer och ST-chefer. Han har tidigare själv varit både studierektor och ST-chef, förutom naturligtvis ST-läkare.

Bijans engagemang i utbildnings och fortbildningsfrågor inom anestesi och intensivvård har inte låtit sig begränsas till PMI eller Karolinska Universitetssjukhuset. Som exempel har han under många år varit en central kraft i regionens råd för ST-chefer och ST-studierektorer inom anestesi och intensivvård. Han grundade www.stairs.se, som hittills kan stoltsera med cirka 260.000 visningar totalt och med över 3.000 visningar för somliga publikationer. Stairs.se har under Bijans ledning utvecklats till en ovärderlig pedagogisk tillgång.

Bijan har etablerat ledande nationella kurser i medicinsk pedagogik och ledarskap med hjälp av nationella och internationella nätverk av likasinnade och anordnar bland annat ”Train the trainers” samt ”Leading for Change”, den ledande nationella utbildningen för studierektorer som vänder sig till alla specialiteter.

Bijans internationella nätverk har resulterat i ett samarbete med amerikanska Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME), vars arbete syftar till att förbättra kvaliteten i bedömningar av ST läkares kompetens, baserat på den vetenskapliga forskning som finns inom området. Detta engagemang har ytterligare positionerat svensk anestesi och intensivvård på den internationella kartan över nav inom medicinsk pedagogik.

Därutöver är Bijan en välmeriterad SPUR-inspektör, nyligen invald i Läkaresällskapets Delegation för Utbildning och har, för att möta upp behovet av specialistfortbildning, startat upp ett program för regionala fortbildningsfredagar, ”Faculty Fridays”, för specialistläkare inom Anestesi och Intensivvård i Region Stockholm.

Vi gratulerar Bijan till det fina priset, och påminner alla om att till våren kan man nominera nästa års pristagare.