Delföreningen för etik inom SFAI under uppstart

Delföreningen för etik inom SFAI är nu äntligen under uppstart! Det konstituerande mötet kommer att äga rum under SFAI- & AnIva-veckan i Örebro den 23/9 kl 17:05, på Conventum, sannolikt i sal 5. För dem som inte kan närvara på plats finns möjlighet att delta digitalt, möteslänk liksom förslag till dagordning och stadgar finns tillgängliga här.

Vi ser fram emot det kommande delföreningsarbetet med spänning och tillförsikt och hoppas att just Du vill delta i arbetet! Kontakta gärna någon av oss om Du har frågor eller synpunkter, och varmt välkommen till det konstituerande delföreningsmötet den 23/9!

Vänliga hälsningar

Eva Hannerz Schmidtke, Uppsala, eva.schmidtke@akademiska.se
Karolina Persson, Lund, karolina.persson@med.lu.se


P.S. Utöver uppstarten av delföreningen finns även flera andra aktiviteter med etiktema under SFAI- & AnIva-veckan. Bland annat hålls en förkurs i Etik och svåra samtal den 21/9 och Lunch med en expert med Mikael Sandlund den 22/9. Titta gärna in på mkon.nu/sfai-veckan21 och anmäl er till såväl själva kongressen som de olika etikrelaterade momenten!


Länk till konstituerande delföreningsmöte via Teams 23/9 kl 17:05