SIS (Svenska Intensivvårdssällskapet) rekommendation gällande Dexmedetomidin

14/6-22 skickades det ut en säkerhetsvarning för Dexmedetomidin (Dexdor).

I efterföljande analyser av SPICE III-studien har det noterats en ökad mortalitet hos patienter <65 år som fått Dexdor, jämfört med patienter <65 år som fått standardbehandling. Effekten på mortalitet var tydligast hos patienter som fick tidig sedation med Dexdor och var inlagda av andra orsaker än postoperativ vård. Mortalitetsrisken ökade med sjukdomsgrad och sjunkande ålder.

Vi rekommenderar därför att man hos patienter <65 år som läggs in av andra orsaker än postoperativ vård, samt är sviktande i flera parametrar starkt överväger andra sederande läkemedel än Dexdor i det initiala förloppet.

Det är också av yttersta vikt att rapportera biverkningar.