Till minne av Ulla och Matts Halldin

image1
Matts Halldin

Överläkare Matts Halldin, en av pionjärerna inom Svensk anestesiologi och intensivvård, har som tidigare meddelats avlidit den 21 december 2014 i en ålder av 89 år. Kort därefter avled även hans hustru Ulla, fyra år yngre, tidigare verksam som operationssköterska.  De efterlämnar barnen Magnus, Maria, samt Olof med familjer.

Matts och Ulla Halldin hade djupa rötter till hembygden i Värmland. Efter skolgång för båda i Karlstad knöts de till Karolinska sjukhuset för utbildning, Matts inom den nya specialiteten anestesi, och Ulla som operationssköterska inom kirurgin. Redan som medicine kandidat fick Matts sitt första vikariat 1950 vid anestesiavdelningen på Karolinska sjukhuset, med Torsten Gordh, Sveriges förste anestesiolog, som lärare. Han blev intresserad av den unga specialiteten, där stor pionjäranda rådde, och efter medicine  licentiat-examen 1953 knöts han till den fasta staben narkosläkare på Karolinska sjukhuset. Matts var i sitt arbete en mycket skicklig och noggrann läkare. Han satte alltid säkerheten i främsta rummet. Redan i slutet av 50-talet, fem år efter sin legitimation, blev han överläkare och klinikchef vid Anestesi- och intensivvårdskliniken på Södersjukhuset i Stockholm. På denna mycket krävande post blev han mycket uppskattad, både som kliniker och organisatör, och hade detta uppdrag till sin pensionering.

Matts Halldin gjorde redan under tiden på Karolinska en bestående insats med att organisera de seminarier som kliniken hade, för att belysa uppgifterna inom den nya specialiteten.  Arbetet resulterade i den första svenska läroboken i anestesiologi, ”Narkos och bedövning”, som kom ut 1958. Boken kom i flera utgåvor, och Halldins bok var under flera årtionden den mest använda inom anestesiutbildningen, och blev mycket uppskattad. Den följdes av en helt ny lärobok ”Anestesi”, som utkom 2000 under redaktion av Matts Halldin och Sten Lindahl.

Matts Halldin visad sig vara en framstående pedagog. Han hade förmågan att ur komplicerade ämnen och förhållanden se det väsentliga. Han introducerade ABC (A airway, B breathing, C cirkulation) – utbildningen i Sverige, ett koncept som fortfarande utgör ett av de viktigaste budskapen inom modern hjärt-lungräddning.  Hans stora pedagogiska talanger utnyttjades även av andra organisationer som vill lära ut de nya kunskaperna om återupplivning. Matts Halldin spelade också en stor roll inom föreningen Trafikmedicinska Vetenskaper, TMV, en förening som han var en av initiativtagarna till.  Matts hyllades rikligt för sina insatser inom dessa fält.  Som redaktör för Södersjukhusets tidskrift Opuscula Medica gjorde han också en mycket stor insats. För betydelsefulla forskningsinsatser inom klinisk sjukvård” utdelas sedan 1993 Matts Halldins pris. Matts hade också andra strängar på sin lyra. Han var en litterär person som med framgång producerade både prosa och lyrik.

Tillsammans med andra framstående värmlänningar, Tage Erlander, Rolf Edberg och Bror Rexed, startade Matts Halldin Fryk-Center i Torsby, en anläggning för rehabilitering av unga trafikskadade. Matts hade sett patienternas svåra skador på intensivvården, men han förstod dessutom att den svåra vägen tillbaka till ett aktivt liv krävde ytterligare intensiv rehabilitering, efter de akuta livräddande insatserna.
Matts Halldin gjorde många viktiga insatser inom Svensk förening för anestesi och intensivvård – SFAI – bland annat med utbildningsverksamhet.  Inom föreningen deltog länge både Ulla och Matts, och de var där allmänt uppskattade för sin  kunnighet inom specialiteten och dess utveckling. Matts utnämndes till hedersledamot i SFAI, och 1976 utnämndes han till medicine hedersdoktor vid Karolinska institutet. Regeringen tilldelade honom 1996 guldmedaljen Illis Quorum, en utmärkelse som belönar betydelsefulla gärningar inom kultur och vetenskap till gagn för samhället.

Han kom att göra en viktig insats som en av pionjärerna inom svensk anestesiologi och intensivvård. Ulla och Matts Halldin lämnar ett mycket  ljust minne efter sig.

 

Michael Haney Ordförande SFAI

Martin H:son Holmdahl

Torsten Gordh jr

Sten Lindahl

Dag Lundberg

Lars Wiklund