SPOVs rekommendationer för postoperativ vård

SPOV har skrivit rekommendationer för postoperativ vård, som nu har publicerats i riktlinjeträdet. ”Rekommendationer för postoperativ vård” skapar en nationellt gemensam referensram att använda i utvecklingen av den lokala postoperativa vården. Den beskriver viktiga förutsättningar, organisation, teknisk infrastruktur, arbetssätt och kompetens för en ändamålsenlig och säker postoperativ vård. Rekommendationerna är de första specifikt för postoperativ vård i Sverige.
SFAIs styrelse tackar för rekommendationerna, som kommer att ge god vägledning för den postoperativa vården.

SSICM Annual Meeting : SARS CoV-2 in Swiss Intensive Care Units – Different burden but same outcome?

Herewith we cordially invite you to this year’s annual congress of our Swiss Society for Intensive Care Medicine SSICM with the title «SARS-CoV 2 in Swiss Intensive Care Units – different burden but same outcome?», which will take place for the first time in a virtual format and in English language.

In light of recent events, the thematic focus of the largest SSICM conference of the year is dedicated to Covid-19. Over two days, in six different sessions, selected national and international experts will give presentations on their experience and on current state of knowledge on the pandemic in intensive medicine and intensive care.

On Thursday, 17 September 2020, for the first time in this series of sessions, you will receive insights into the pandemic scenario in Lombardy, Ticino and a Swiss university hospital from the perspective of doctors and nursing staff. On Friday, 18 September 2020, over four one-hour sessions eleven experts will present highly informative topics linked to Covid-19.

The inter-professional conference is addressed to doctors, nurses, therapists, emergency services and all professionals interested in the topic of Covid-19. Please register in advance for participation, which is offered free of charge.

More detailed information about the virtual program will follow soon under the menu item “scientific program”.

We are looking forward to the outstanding program and to your virtual participation!

Martin Siegemund                             Thierry Fumeaux                Franziska von Arx
Congress President SSICM               President SSICM                President Care SSICM

WFSA Annual Report 2019/20

Dear friends,
I am delighted to share with you the
World Federation of Societies of Anaesthesiologists Annual Report for 2019/20.

Last year, WFSA made significant advances in strengthening global anaesthesia care. Several thousand clinicians participated in our anaesthesiologist-led in-country training programmes or downloaded and utilised our ever-popular online continued medical education resources. WFSA have also been very active in advocating internationally to promote anaesthesiology as an essential element of global health.

Anaesthesia and intensive care specialists are playing essential roles on the front-line of the global response to the COVID-19 pandemic. To support these colleagues, WFSA is working with its members to provide practical up-to-date clinical information and resources to manage and care for COVID-19 patients.

WFSA are at the forefront of efforts to develop new innovative approaches that will ensure that anaesthesia and perioperative care teams the world over continue to receive the quality continued medical education they need. This will help to close the gap for those 5 out of 7 billion people in this world who do not have access to safe anaesthesia and surgery.

I hope you will enjoy reading the Annual Report and I look forward to working and engaging with you again in person.

Yours sincerely,
Dr Jannicke Mellin-Olsen

Yttrande från SFAI resursgrupp covid-19 avseende publicerat preprint av RECOVERY-studien

Av de uppgifter som framkommer ur det publicerade preprint av manuskriptet bakom RECOVERY studien och som tillsvidare inte genomgått peer review-process följt av publicering, konstaterar vi att det saknas skäl att avråda från behandling med dexamethasone 6 mg per dygn till intensivvårdskrävande covid-19 patienter.

Av samma skäl och intill dess att studien bedömts och eventuellt kompletterats med ytterligare information, kan vi i nuläget inte utfärda en generell rekommendation om att påbörja behandling med dexamethasone eller annan steroid till intensivvårdskrävande covid-19 patienter. Skälet bakom detta är att studien redovisar betydelsefulla skillnader mellan subgrupper, signifikanta cross-over effekter mellan grupperna och det saknas uppgifter om övriga behandling som givits inom begreppet standard-of-care (ex vis antikoagulantia). Relevansen för aktuella svenska förhållande är oklar mot bakgrund av den redovisade mortaliteten.

Så snart RECOVERY studien publicerats kommer en ny bedömning göras och ställningstagande till revision av behandlingsriktlinjen för steroider i samband med intensivvårdskrävande covid-19 ”

 

 

 

LogEze – digital loggbok för narkosläkare under utbildning

Det sedan länge använda excelarket skapades av Henrik Jörnvall när han var ST-läkare på 00-talet. Nu är detta ersatt av LogEze, en elektronisk online-loggning där man kontinuerligt registrerar sina anestesiologiska aktiviteter, placeringar och andra utbildningshändelser. När du loggar i LogEze får du i realtid se din statistik för det du loggar (till exempel din lyckandefrekvens), men även samma statistik för den övriga världen (definierat som samtliga andra loggare).  Du kan enkelt exportera sammanfattningar och sammanräkningar inför utvecklingssamtal, handledarsamtal, samt ansökan om specialistbevis. Tjänsten är gratis för dig som användare – all information ägs till 100% av dig och helt enligt GDPR.

Förutom den självklara fördelen att du håller reda på det du gjort, så utgör statistiken en enorm pedagogisk informationskälla. Hur många CVKer får ST på Sahlgrenska lägga jämfört med Karolinska? Eller på Akademiska? Hur många spinaler måste jag lägga innan jag har 90% successrate? Kanske måste jag öva mer på artärer? Eller är jag kanske lika bra/dålig som alla andra? Hur många svåra luftvägar har jag haft egentligen? Och blir antalet ”svåra” luftvägar färre ju senare på STn jag är? På nedanstående graf från LogEze ser vi evidensbaserat att vi bör använda ultraljud när vi lägger CVKer!

Skapa ett konto och kom igång på direkten genom att gå till LogEze!

För dig som vill fortsätta logga manuellt och i excel, så finns ett excelark bifogat nedan. Om du i framtiden vill övergå till LogEze, kan du importera dina data från detta excelark. Kom dock ihåg att du inte får ändra några kolumner eller layout i övrigt för att det ska fungera.

Saknar du något som du vill logga så gör någon annan det säkert också – uppdateringar på LogEze är vanliga, hittills 1951 stycken och flera i veckan utan att du märker något!

Tveka inte att höra av er vid frågor/funderingar/synpunkter!

 

intubateCOVID : Avslutad och publicerad

On behalf of the entire study team, would like to extend our sincerest gratitude to your organisation for your endorsement or support of the intubateCOVID study that has been published today in Anaesthesia Journal: “Risks to healthcare workers following tracheal intubation of patients with COVID‐19: a prospective international multicentre cohort study”.

Researchers at your institution played a crucial role in the conduct of this important international study of healthcare workers involved in tracheal intubation. The key results were that around 1 in 10 clinicians involved in tracheal intubation of patients with COVID-19 later reports either symptoms or laboratory-confirmation of COVID-19 themselves. The Advanced Access manuscript can be accessed here and the final manuscript will be available in the coming days.

We thank you and your clinicians for your endorsement of this landmark study, the largest of its kind globally.

Best wishes,

Kariem El-Boghdadly (Chief Investigator, intubateCOVID)

Årets SFAI-vecka flyttad

Årets SFAI-vecka är flyttad till den 3-4 februari 2021, med förmöten och kurser den 2 februari.
Varmt välkomna till Uppsala!

På grund av Covid-19-pandemi har vi valt att flytta fram årets SFAI-vecka till den 3-4 februari 2021.
Vi kommer som vanligt att kunna erbjuda förmöten, förkurser och ett spännande program. Dessutom med ett en del av programmet som behandlar de erfarenheter som finns i samband med Covid-19.

Mer information om detta kommer att finnas på denna sida inom kort.

Vi ses i Uppsala!

intubateCOVID

Välkomna att delta i det internationella multicenterprojektet intubateCOVID som syftar till att beskriva luftvägshantering hos patienter infekterade med covid-19 samt användande av skyddsutrustning i samband med detta (intubatecovid.org). Studien är för Sverige godkänd av etikprövningsnämnden. Information om projektet och samtycke finner ni bifogat nedan.

Deltagande godkänns först av verksamhetschefen genom mail till malin.jonsson.fagerlund@ki.se och därefter kan ni registrera er luftvägshantering av patienter infekterade med covid-19.

 

/Malin Jonsson Fagerlund, Nationell Koordinator & Annette Nyberg, Ordf SFAI

Olof Norlanders resestipendium 2020

Karolinska Institutet och Olof Norlanders Minnesstiftelse ledigförklarar härmed Resestipendium 2020 om 80 000 SEK.

Resestipendiet delas ut för att stödja en lovande eller etablerad nordisk forskare inom ämnesområdet Anestesiologi och Intensivvård under forskningsvistelse vid utländskt, medicinskt lärosäte. Forskning rörande intensivvård av patienter med immunologiska sjukdomar äger hög prioritet.

Ansökan skall åtföljas av meritförteckning inklusive förteckning över publicerade skrifter respektive föredrag samt innehålla en noggrann redogörelse för forskningsprojektets innehåll och finansiering samt en motivering till valet av utländskt lärosäte.

Ansökan skickas till PMI-FOU.karolinska@sll.se senast söndagen den 4 oktober 2020

Stipendiet kommer att delas ut i samband med Olof Norlanderdagen i Stockholm fredagen den 27 november 2020 då även Olof Norlanders högtidsföreläsning kommer att hållas.

Upplysningar lämnas av

Professor Lars I Eriksson
08-517 723 40
lars.i.eriksson@ki.se

Chefsassistent Marie Eliasson
08-585 805 53
marie.eliasson@sll.se