SK-kurs: Den svåra luftvägen- ett problem för anestesiologer och ÖNH-läkare

Datum: 3 - 6 okt, 2016

Plats: Karolinska Sjukhuset, Solna Stockholm

Innehåll
Kursen ger en teoretisk och praktisk genomgång av luftvägshantering. Stor vikt läggs vid samarbete mellan anestesi och ÖNH. Workshops med kirurgisk luftväg, bronkoskopi, ultraljud och videotekniker. Flertalet intrument som finns på svenska markanden finns tillgängliga. Flera sessioner med seminarier och falldiskussioner.

Målgrupp
Yngre ST-läkare i anestesi och ÖNH

Delmål som täcks
Anestesi: a1,b3,c2,3,4,5,9,10,11,12. ÖNH: a1,b3,c1,2,4,5,6,8,11.

Adress
ANOPIVA, Karolinska Sjh, Solna, 17176 Stockholm

Kursledare
Åse Danielson, Anders Högmo, Johan Ullman

Kursadministratör
Nadine Khammari Heuman
nadine.khammari-heuman@karolinska.se
Tel 08-51773119 070-7755878

Anmälan
Senast 20160515 via E-post

Avgift
13.000:- + moms. Faktureras av SFAI Verksamheter AB.

Bifogade filer